Úpravy


  • Výrobca komponentov do vozidiel pre telesne postihnutých

  •  
  • Vyrábame a montujeme kompletný sortiment úprav do vozidiel pre telesne postihnutých. Medzi najrozšírenejšie úpravy patria otočné výsuvné sedadlo a nájazdová rampa.
  • Naše výrobky majú osvedčenie ako technicky spôsobilé pre bezpečnú prevádzku v premávke na pozemných komunikáciach z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
  • Pre bezpečný prevoz a naloženie handicapovaných osôb montujeme: elektrohydraulické výťahy, nájazdové rampy, zdvíhacie zariadenia, upevnenie invalidného vozíka vo vozidle a opierku hlavy.


  •  

PRESADANIE DO VOZIDLA

 
  •  

NÁJAZDOVÉ RAMPY

 
  •  

NAKLADANIE VOZÍKOV

 
  •  

OSTATNÉ ÚPRAVY